γ-环糊精

γ-环糊精,是一种高分子化工产品。

中文名称:γ-环糊精

英文名称:gamma-Cyclodextrin

英文别名:gamma-Schardinger dextrin; -Cyclodextrin; CYCLOOCTAAMYLOSE; 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2~3,6~.2~8,11~.2~13,16~.2~18,21~.2~23,26~.2~28,31~.2~33,36~]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol (non-preferred name); 1,2,3,6-tetra-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranose; (1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36S,38R,40R,41R,42R,43R,44R,45R,46R,47R,48R,49R,50R,51R,52R,53R,54R,55R,56R)-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2~3,6~.2~8,11~.2~13,16~.2~18,21~.2~23,26~.2~28,31~.2~33,36~]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol (non-preferred name)

CAS号:17465-86-0

EINECS号:241-482-4

分子式:C48H80O40

分子量:1297.1248

MDL号:MFCD00009595

纯度:>98.0%(LC)

密度:1.624g/cm3

熔点旬挨连:267℃

γ-环糊精具有比β-环糊精更大的空腔,所以空腔可包合的客体分禁定婶轿子范围肯妹更广;更好的水溶性,恋柜说拒室温25℃时γ-环糊精溶解度为25.6g/100ml,而α-环糊精溶解度为12.7g/100ml水、β-环糊精溶解度则只有1.88g/100ml水。应用前景比β-环糊精更为广阔,但由于生拘符仔产规模较小,所以价格较故促胶高,慨应谜限制了应用的推广。

相关词汇