β-羟丁酸

         0.031-0.263mmol/L。        <0.7mmol/L。(比色法)

         血清β-HB测定主要用于酮中毒的鉴别诊断和对这类病人的跟踪监护。

         血样取出后24h内分离,样品保存在4℃不超过1周。
         严重溶血的样品(血红蛋白高达110g/L)会使β-HB的浓度下降0.8mmol/L。
         重度黄疸的样本胆红素>273μmol/L可导致β-HB值显著降低。

相关词汇