α-萜品醇

α-萜品醇是分子式为C10H18O,分子量为154.2493的化学物质。

α-萜桨剃朽举品醇

英文别糊判榜名:alpha-Terpineol; 1-Menthene-8-ol;

1-Methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-8-ol;

1-Methyl-4-isopropyl-1-cyclohexene-8-ol;

1-p-Menthen-8-ol; 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol;

3-Cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-;

AI3-00275; BRN 1906604; CARVOMENTHENOL; CCRIS 3204;

EINECS 202-680-6; FEMA No. 3045; PC 593; Terpenol;

Terpilenol, alpha-; Terpineol 350; Terpineol schlechthin;

UNII-21334LVV8W; alpha-Terpinenol; alpha-Terpineol (natural);

dl-alpha-Terpineol; (1)-alpha,alpha,4-Trimethylcyclohex-3-ene-1-methanol;

2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol

熔点:31-34℃

相婚谅探对叠晚棕密度盛雄拳迎项:0.934g/cm3

溶寻台屑乌解性:negligible

相关词汇